Maximale pensioenopbouw 2015

maximale pensioen

Tot en met 2014 was de maximale pensioenopbouw voor een middelloonregeling 2,15% van je bruto loon. Per 1-1-2015 is de maximale pensioenopbouw 1.875% van je bruto loon. Tevens wordt het fiscale voordeel,het belastingvrij geld inleggen in een pensioen, beperkt tot € 100.000,-. Boven dat bedrag kun je vrijwillig bijsparen vanuit je netto inkomen. Voor dit gedeelte geldt een belastingvrije uitkering op pensioenleeftijd en vrijstelling voor de vermogensbelasting.

Naast de veel gebruikte middelloonregelingen zijn er nog 2 regelingen. Voor de eindloonregeling wordt de maximale pensioenopbouw 1,657% en voor beschikbare premieregelingen komt een vergelijkbare aanpassing.

Het is echter niet zo dat het maximale percentage ook altijd gehanteerd wordt. Deze percentages worden vastgelegd in CAO's of door een werkgever met de werknemers afgesproken als 1 van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast blijven bij de wetswijzigen de huidige opgebouwde pensioenaanspraken intact, maar werknemers bouwen hierdoor in de toekomst vaak minder pensioen op.

Een paar vereenvoudigde middelloonvoorbeelden:

Jantje begint met werken op zijn 22e met werken en werkt door tot hij 67 is. Dat betekent dat bij 45 jaar werkt. In de 45 jaar mocht hij tot en met 2014 2,15% pensioen opbouwen. In totaal had hij dan 96,8 % van zijn salaris opgbouwd op pensioenleeftijd. In de nieuwe regeling kan hij maximaal 84,4%  (45 * 1,875%) opbouwen. 

Sanne heeft lang gestudeerd en is op zij 28e gaan werken en werkt door tot haar 67e. Zij verdient een jaarsalaris van €130.000.Tot 2014 kan maximaal 83,9% (39*2,15%) opgebouwd worden. Vanaf 2015 is de opbouw maximaal  73,1% (39 * 1,875%). Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat de inleg voor het bedrag tot €100.000 wel afgetrokken kan worden en dat voor het overige bedrag, €30.000,-, gebruik gemaakt moet worden van de vrijwillige netto bijspaarmogelijkeid. Als van deze laatste mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt zal het opgebouwd pensioen dus een stuk lager zijn!

Bovenstaande voorbeelden zijn zeer vereenvoudigd om de gevolgen te schetsen. Voor uitgebreid advies kunt u het beste contact opnemen met een pensioenadviseur.