Maximale hypotheekrenteaftrek

De rente die je betaalt over je hypotheek kan vaak afgetrokken worden van het bruto inkomen. Dit zorgt voor een verlaging van het belastbaar inkomen wat weer kan zorgen voor een teruggave op je inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat de woning je hoofdverblijf is.

Tot 2013 was het maximale aftrektarief gekoppeld aan de verschillende belastingschijven. Zo kon iemand die in de hoogste schijf (52%) zat ook 52% aftrekken van de rentekosten.

Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief gewijzigd.  In stappen van 0,5% per jaar wordt dit verlaagt naar maximaal 38%.