Wonen

Maximaal Wonen

Uit een woononderzoek van het CBS in 2012 blijkt dat 59% van de 7,1 miljoen huishoudens in 2012 in een koopwoning woonde. 41%, oftewel 2,9 miljoen huishoudens, huurde een woning. Het percentage koopwoningen was in 1986 nog 43%.

Kosten wonen

Volgens het onderzoek zijn de huurders van vrije sectorwoningen het duurste uit, gemiddeld € 850 per maand, tegenover € 770 bij kopers en € 450 voor huurders van een sociale sectorwoning. In 2012 huurde 90% van de huishoudens onder de liberalisatiegrens.